Bildgalleri

Vad är cookies?

Cookies är en liten textbaserad datafil och används på olika webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Det finns varaktiga cookies som sparar en fil under en längre tid på din webbplats, samt sessions cookies vilket är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger ner din webbläsare.
Vi använder endast cookies är nödvändiga nödvändiga för att vår webbplats ska fungera.

Integritetspolicy – Dataaskyddsförordningen GDPR

Bjuvs Golv och Kakel repekterar din personliga integritet och har därför uppdaterat vår information enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som infördes i hela EU den 25 maj 2018. Denna nya förordning ersätter personuppgiftslagen och ställer högre krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter så som namn, personnummer, mail, telefonnummer etc.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar kund och leverantörsregister samt kontaktuppgifter till våra anställda.

De personuppgifter som används är vanligen namn, personnummer, e-postadresser och telefonnummer.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan utanför företaget.
När uppgifterna inte längre behövs raderas de bort från vårt system. Rutiner kring borttagning av personuppgifter finns och ser till att dessa säkerställs. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet eller tills du inte längre vill att vi fortsätter med detta. Endast de personer på vårt företag som behandlar dina personuppgifter har tillgång till dem.
Vi samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnat samtycke till.

 

Hur samlar vi personuppgifter?

Personuppgifterna samlas genom olika kund och leverantörrelationer.

Personuppgifterna lagras med ert samtycke i särskilda kund/leverantör register som enbart behörig personal på företaget har tillgång till.
Kontakter skapas även via vår hemsida där kunder kontaktar oss via email.

Varför använder vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som kund och leverantör används vid t.ex kontakt via mail, telefon, skriva avtal etc. Personuppgifter till våra anställda krävs för att vi dels skall kunna betala ut löner, skicka ut mail, ta kontakt med våra anställda vid behov etc.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi hanterar kund och leverantörsregister samt kontaktuppgifter till våra anställda.

De personuppgifter som används är vanligen namn, personnummer, e-postadresser och telefonnummer.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan utanför företaget.
När uppgifterna inte längre behövs raderas de bort från vårt system. Rutiner kring borttagning av personuppgifter finns och ser till att dessa säkerställs. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet eller tills du inte längre vill att vi fortsätter med detta. Endast de personer på vårt företag som behandlar dina personuppgifter har tillgång till dem.
Vi samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnat samtycke till.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig.
Du har också rätt att kräva att vi korrigerar vår behandling av dina personuppgifter om du anser att de inte är korrekta.
Du har också rätt att få dina uppgifter raderade om du önskar det.

Bjuvs Golv & Kakel AB